Heddiw rydym yn dweud hwyl fawr i iFindResearch, y porth ar-lein i adnoddau ymchwil Prifysgol Abertawe.

iFindRGoodbye iFindResearch – ein hen porth i ymchwil

Os ydych wedi cadw unrhyw eitemau ar eich cyfrif, yna fe fydd angen ddilyn y cyfarwyddiadau hyn i drosglwyddo cyfeiriadau ar gyfer eu defnyddio mewn mannau eraill.

Mae’r rhestr bwnc o adnoddau nawr ar gael ar ein wefan newydd – Library Guides http://libguides.swansea.ac.uk/ Mae gan bob Library Guide rhestr o adnoddau, cronfeydd data a gwefannau ddefnyddiol wedi’i teilwra gan arbenigwr.

LibGuide_PyschologyLibrary Guide i Seicoleg 

Fe fydd gan bob modiwl 2016/17 ar Blackboard linc i’r Library Guides newydd ac fe fydden yn cymryd lle  y modiwlau cymorth Llyfrgell sydd eisioes ar Blackboard.  Gallwch chwilio ar draws nifer of cronfeydd data ar gyfer erthyglau try ddefnyddio iFind, catalog y Llyfrgell, gan ddefnyddio’r tab “Articles & more”.

Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw gwestiynau new adborth! Byddai eich Llyfrgellwyr Pwnc yn falch o helpu gyda unrhyw ymholidau, mae’u manylion cyswllt ar gael ar Library Guides.

July 12th, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

We have said goodbye to iFindResearch, the online portal to Swansea University’s research resources.

The subject lists of resources are now available on the new Swansea University Library Guides site http://libguides.swansea.ac.uk/ Each subject guide has its own list of databases, resources and websites to guide you to our expert content.  This short video provides an overview of the Library Guides:

 


There will be a link to the Library Guides from each Blackboard module.  Note that you can’t cross search resources from within the Library Guides.  Cross-searching for journal articles and all other resources is available within iFind, the new library catalogue, via the “Articles & more” tab.

Let us know if you have any questions or feedback. As always, your subject team would be glad to help with any queries and their contact details can be found on the relevant Library Guide.

July 12th, 2016

Posted In: Uncategorized

Tags: ,

If you are at home for the holidays and would like to use the library of your local university, you can join the SCONUL Access scheme or any of the other borrowing schemes that exist.  You can find more information on our Visitors’ Information page.

You can also access a vast array of information over the web – use your Swansea University username and password which are your full Swansea University email address and password.

E-Books

We have an ever-increasing collection of e-books which can be found via iFind Discover, the library catalogue. Search on a general term (e.g. marketing, nursing etc.) and then apply the Format options for “On-line” and “Book” listed on the left-hand side of the screen.

Journal Articles

To search for a specific journal article, use iFind Research and enter the surname of the author and a few words from the title of the article (not the title of the journal) in the box on the bottom right  “Something from a Reading List or Bibliography”.

To look for journal articles on a topic, use iFind Research and select your subject area from the left hand list and then enter some search terms. A “Full Text” button will appear beside those results where you can access the full text article.

Other E-Resources

iFind Research also has information on other e-resources available to you such as newspaper databases.  You will find information about theses on our library website.

Need help accessing library resources?

Contact the information desk on library@swansea.ac.uk or call us on 01792 295697.  You can also contact us via our facebook pages or on twitter.

Os ydych adref am y Pasg  a byddech yn hoffi defnyddio llyfrgell eich prifysgol leol, gallwch ymuno a gynllun Mynediad SCONUL neu unrhyw un o’r cynlluniau benthyca eraill sy’n bodoli.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth ar ein tudalen Gwybodaeth i Ymwelwyr.

Gallwch hefyd gael mynediad at ystod eang o wybodaeth dros y we – defnyddiwch eich enw defnyddiwr Prifysgol Abertawe a’ch cyfrinair sef eich cyfeiriad e-bost Prifysgol Abertawe llawn a’ch cyfrinair.

E-lyfrau

Mae gennym gasgliad o e-lyfrau sy’n cynyddu drwy’r amser a gallwch ddod o hyd iddynt drwy iFind Discover, catalog y llyfrgell. Chwiliwch am derm cyffredinol (e.e. marchnata, nyrsio ayyb) ac yna gosodwch y dewisiadau Fformat ar gyfer “Ar-lein” a “Llyfr” sydd wedi’u rhestru ar ochr chwith y sgrin.

Erthyglau mewn cylchgronau

I chwilio am erthygl benodol mewn cylchgrawn, defnyddiwch iFind Research a rhowch gyfenw’r awdur ac ychydig o eiriau o deitl yr erthygl (nid teitl y cylchgrawn) yn y blwch ar waelod y dudalen ar y dde  “Something from a Reading List or Bibliography”.

I chwilio am erthyglau mewn cylchgronau ar destun penodol, defnyddiwch iFind Research a dewiswch eich maes pwnc o’r chwith ac yna rhowch rhai termau chwilio i mewn. Bydd botwm “Full Text” yn ymddangos wrth ochr y canlyniadau hynny lle y gallwch gyrchu’r erthygl destun lawn.

E-adnoddau Eraill

Mae gan iFind Research wybodaeth hefyd am e-adnoddau eraill sydd ar gael i chi megis cronfeydd data papurau newydd.  Byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth am thesisau ar wefan y llyfrgell.

Angen help wrth gael mynediad at adnoddau llyfrgell?

Cysylltwch â’r ddesg wybodaeth ar library@abertawe.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01792 295697.  Gallwch hefyd gysylltu â ni drwy ein tudalennau facebook neu ar twitter.

April 16th, 2014

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment

Thanks to everyone who filled out our iFind quiz which we ran during the end of October and beginning of November this year.  We had 100 completed quizzes and we’re really pleased to announce the winner!  Hefin ap Llwyd Dafydd, a Materials Engineering student has won the Kindle and a carry case to go with it.  Congratulations Hefin!

Lori Havard (Head of Academic Services @ ISS) and Hefin ap Llwyd Dafydd

 

If you would like to try out our iFind tools you can find them with the following links:

  • iFind Discover, the library catalogue where you locate your books and see what journals we subscribe to.
  • iFind Research, a quick and easy search tool to locate journal articles on your topic

We’d really like your feedback on these tools so we can continue to improve them, you can send us your feedback in a number of ways:

November 9th, 2011

Posted In: Uncategorized

Tags: , ,

Leave a Comment

The library are offering you the chance to win a Kindle by entering our Library iFind Quiz.
The quiz will run from Monday 24th October to 1pm Friday 4th November and you can collect a paper copy from any of the service desks in the library.

If you’re not on campus you can enter the quiz electronically through Blackboard, just look for the link to the Quiz when you log on.

Our iFind tools are:

  • iFind Discover, the library catalogue where you locate your books and see what journals we subscribe to.
  • iFind Research, a quick and easy search tool to locate journal articles on your topic

We’d really like your feedback on these tools so we can continue to improve them, you can send us your feedback in a number of ways:

October 21st, 2011

Posted In: Uncategorized

Tags: , , ,

Leave a Comment


css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University